O nas

Stowarzyszenie Wolnościowe Podhale zostało założone początkiem lipca 2014 roku. Skupia młodych ludzi – studentów, przedsiębiorców, pracowników – zwolenników Austriackiej Szkoły Ekonomii, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt i rozwój swojego regionu poprzez różne akcje społeczne. To oddolna inicjatywa młodych ludzi, którzy po zakończeniu edukacji chcieliby mieszkać, pracować i żyć w swoim ukochanym mieście. Funkcjonujemy na terenie Podhala, szczególnie w Nowym Targu.

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale jest szerzenie idei wolnego rynku, przedsiębiorczości i samoorganizacji mieszkańców Podhala. Uważamy, że są to wartości, dzięki którym mogą oni efektywnie się rozwijać, osiągać sukcesy w życiu zawodowym jak i prywatnym, co przyczyni się do wzrostu dobrobytu w całym regionie.

Cele Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale:

  • prezentowanie gospodarki rynkowej jako najlepszego narzędzia służącego sprawiedliwej, dobrowolnej wymianie dóbr, zaspokajania potrzeb i bogacenia się ludzi. Cele te Stowarzyszenie osiągać będzie poprzez szerokie działania edukacyjne z zakresu ekonomii zarówno wśród własnych członków (biblioteczka, szkolenia, warsztaty, wykłady, kluby dyskusyjne), jak i mieszkańców Podhala, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.
  • zwiększenie udziału mieszkańców w życiu lokalnej społeczności, kontrolowaniu władz państwowych i ograniczania ich nadmiernej ingerencji w życie obywateli. Bliska jest nam idea decentralizacji i wzmacnianie struktur samorządowych kosztem władzy centralnej. Cele te osiągane będą poprzez współpracę z samorządowcami i członkami innych organizacji bliskich nam światopoglądowo, a także kreowanie własnych członków na lokalnych liderów, którzy mogliby w przyszłości startować w wyborach powszechnych najniższego szczebla. W tej kwestii również podejmowane będą działania edukacyjne.
  • promowanie przedsiębiorczości jako stylu życia i sposobu samorealizacji, uwzględniając różne predyspozycje każdego człowieka. Cel ten Stowarzyszenie będzie osiągać promując nowe ciekawe pomysły biznesowych, współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, zachęcając ich do jak największego zaangażowania się w życie społeczności, oraz dzielenia swoim doświadczeniem.